opi-baner-veliki-g
 

DD „ Gradski i prigradski saobraćaj“ Tuzla

"Gradsko saobraćajno preduzeće" Tuzla osnovano je 1957. godine. U to vrijeme preduzeće je imalo dva autobusa marke RENO i DAF i osam zaposlenika.

Prva autobusna linija bila je otvorena na relaciji Solana – Brčanska Malta i obratno. Autobus je saobraćao od Solane pored Skvera i zgrade Opštine preko sadašnjeg Korzoa, zgrade MUP-a , hotela Bristol do Brčanske Malte i obratno. Na prvim autobusima bio je postavljen grb grada Tuzle.

Odmah po uspostavljanju prve autobusne linije, okolne opštine bile su zainteresovane za povezivanje sa gradom putem autobusnog saobraćaja.
Tuzla je već 1960. godine bila povezana sa svim okolnim opštinama. Iste godine fabrika « Solana » Tuzla za « Gradsko saobraćajno preduzeće » kupila je dva autobusa marke FAP.

U sljedećim godinama nabavljeno je 25 polovnih dvospratnih autobusa iz Engleske koji su bili u upotrebi sve do 1970. godine.
58.jpg

Detalji firme

Adresa
Autobaza Bukinje bb
Grad
Poštanski broj
75000
Kanton
Telefon
035/290-416, 035/290-422
Fax
035/290-420
E-mail
Mapa